Program KerjayaGig 3.0 Sehingga RM1000

 

Beberapa maklumat yang ingin disampaikan oleh E-Portal Malaysia kepada anda adalah mengenai program KerjayaGig, yang merupakan lanjutan dari program insentif pengambilan kerja dan latihan dari penjana kerjaya 2.0, yang sesuai untuk individu yang terlibat dalam pekerjaan jangka pendek sambil memperoleh pekerjaan penuh masa. Berikut adalah lebih banyak maklumat mengenai program ini dan bagaimana mendapatkan RM600 yang ditawarkan.

SYARAT KELAYANKKAN
  • Pekerja biasa yang diambil bekerja dan didaftarkan di PERKESO tetapi telah menerima notis cuti tanpa gaji. 
  • Individu yang kehilangan pekerjaan yang telah didaftarkan dengan PERKESO.
  • Pencari kerja dari kumpulan yang kurang bernasib baik. Antaranya, orang kurang upaya, ibu tunggal, ketua isi rumah berpendapatan rendah yang berdaftar dengan e-Kasih, kehilangan tempat tinggal dan sebagainya.
KADAR BANTUAN DAN INSENTIF YANG DITAWARKAN

Selama mana mereka bekerja kerja sendiri/ gig sehingga 6 bulan, setiap orang akan mendapat insentif sebanyak RM 600.
  
Jumlah insentif yang diberikan kepada operator yang berdaftar dengan PERKESO untuk setiap organisasi, platform atau institusi untuk pekerjaan sementara atau atau gig adalah RM200.

CARA MEMBUAT PERMOHONAN KERJAYAGIG 3.0

Penyedia perkhidmatan (majikan) dan orang yang bekerja sendiri (OBS) boleh memohon program insentif kerjaya gig.

  1. Sila login di  www.myfuturejobs.gov.my dan sila buat permohonan pekerjaan yang telah  disenaraikan  kategori bekerja sendiri.
  2. Selepas pengambilan pekerja, majikan perlu mendaftarkan orang yang bekerja sendiri yang berjaya melalui penjanakerjaya.perkeso.gov.my untuk memohon insentif program KerjayaGig.

DOKUMEN DIPERLUKAN
  1. Borang pengesahan pekerjaan yang ditandatangani oleh pekerja sendiri.
  2. Maklumat akaun bank peribadi yang bekerja sendiri (salinan halaman pertama penyata bank yang mengandungi nama pekerja, nombor akaun bank, kad pengenalan, dan nama bank).
  3. Surat atau dokumen dan bukti terkini yang dikeluarkan oleh majikan untuk pekerja yang mengambil cuti tanpa gaji. E-mel pengesahan dari pengendali untuk mengesahkan status pekerjaan pekerja baru yang baru diambil bekerja.
TARIKH PERMOHONAN

Akan dibuka dalam masa terdekat

MAKLUMAT LANJUT

Layari https://www.perkeso.gov.my/pemulih.html untuk mendapatkan maklumat lanjut. Anda juga boleh rujuk ;

Post a Comment

0 Comments